ANALÝZA
ZLOŽENIA TELA


Analýza zloženia tela na bioimpedančnom analyzátore INBODY 230 poskytuje rýchle údaje o Vašom tele. Stanoví množstvo svalstva, tuku, vody, ich vzájomný pomer, úroveň zavodnenia organizmu, symetriu postavy, úroveň pokojového metabolizmu a vystaví vysvedčenie v podobe fitnes skóre a konkrétneho návrhu na pribratie alebo schudnutie. Súčasťou protokolu je aj orientačná tabuľka spotreby kalórií pri Vašej hmotnosti počas 30 minútového cvičenia

10 min

10 Eur

Prvovyšetrenie

10 min

5 Eur

Opakované vyšetrenie

15 min

15 Eur

Konzultácia k výžive a pohybovému režimu

[like btntype="xfbml"]