VYŠETRENIE
METABOLIZMU


Vyšetrenie pokojového metabolizmu a metabolizmu v záťaži počas chôdze na bežeckom páse so stanovením metabolických parametrov spaľovania sacharidov, tukov a bielkovín a spotreby kalórií v pokoji a v záťaži. Podľa toho je možné usmerniť aj diétny režim.

Analýza zloženia tela na určenie množstva svalstva, tuku, vody v tele a ich porovnanie s normou. Meranie obvodov tela.

Vyšetrenie pružnosti ciev, variability srdcovej frekvencie, krvného tlaku na posúdenie metabolického veku.

Súčasťou vyšetrenia môžu byť aj laboratórne vyšetrenia krvi a moču na základe dohody pri následnej kontrole/ nie sú súčasťou ceny/

40 min

50 Eur

[like btntype="xfbml"]