PREVENTÍVNE
PREHLIADKYPriniesť si športové oblečenie, obuv, uterák.
Doniesť vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník - STIAHNÚŤ TU.
Pokiaľ nie sú plánované odbery krvi nemusíte byť nalačno.

Preventívna prehliadka JUNIOR:

Pre registrovaných športovcov do 18 rokov veku, zdravotná poisťovňa prepláca z tohto vyšetrenia 7,40 Eur, obsahuje ergometriu.

Obsahuje: klinické vyšetrenie telovýchovným lekárom, analýzu zloženia tela na Inbody 230, meranie telesnej výšky, krvného tlaku, pulzovej frekvencie v pokoji, pokojové spirometrické vyšetrenie pľúcnych funkcií, pokojové ekg, záťažové ergometrické vyšetrenie na bicyklovom ergometri s monitorovaním pulzovej frekvencie, krvného tlaku, ekg a silovo-vytrvalostného výkonu.

Posúdenie zdravotného stavu a zaradenie do triedy zdravotnej spôsobilosti I.-IV., stanovenie funkčnej zdatnosti a posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre daný šport.

20 min

30 Eur

Preventívna prehliadka AMATÉR:

Pre registrovaných amatérskych športovcov nad 18 rokov veku, obsahuje ergometriu.

Obsahuje: klinické vyšetrenie telovýchovným lekárom, analýzu zloženia tela na Inbody 230, meranie telesnej výšky, krvného tlaku, pulzovej frekvencie v pokoji, pokojové spirometrické vyšetrenie pľúcnych funkcií, pokojové ekg, záťažové ergometrické vyšetrenie na bicyklovom ergometri s monitorovaním pulzovej frekvencie, krvného tlaku, ekg a silovo-vytrvalostného výkonu.

Posúdenie zdravotného stavu a zaradenie do triedy zdravotnej spôsobilosti I.-IV., stanovenie funkčnej zdatnosti a posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre daný šport.

40 min

50 Eur

Preventívna prehliadka PROFI:

Pre registrovaných profesionálnych športovcov nad 18 rokov veku, obsahuje SPIROERGOMETRIU.

Obsahuje: klinické vyšetrenie telovýchovným lekárom, analýzu zloženia tela na Inbody 230, meranie telesnej výšky, krvného tlaku, pulzovej frekvencie v pokoji, pokojové spirometrické vyšetrenie pľúcnych funkcií, pokojové ekg, záťažové spiroergometrické vyšetrenie na bicyklovom ergometrialebo bežeckom páse s monitorovaním pulzovej frekvencie, krvného tlaku, ekg a silovo-vytrvalostného výkonu.

Posúdenie zdravotného stavu a zaradenie do triedy zdravotnej spôsobilosti I.-IV., stanovenie funkčnej zdatnosti a posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre daný šport.

Cena 60 Eur na bicyklovom ergometri, 70 Eur na bežeckom páse, trvanie 60 minút

60 min

70 Eur

Preventívna prehliadka TALENT:

Pre registrovaných športovcov zaradených do kategórie talentovaných športovcov do 18 rokov veku, zdravotná poisťovňa prepláca z tohto vyšetrenia 7,40 Eur.

Obsahuje: klinické vyšetrenie telovýchovným lekárom, analýzu zloženia tela na Inbody 230, meranie telesnej výšky, krvného tlaku, pulzovej frekvencie v pokoji, pokojové spirometrické vyšetrenie pľúcnych funkcií, pokojové ekg, záťažové ergometrické vyšetrenie na bicyklovom ergometri s monitorovaním pulzovej frekvencie, krvného tlaku, ekg a silovo-vytrvalostného výkonu.

Dynamometria stisku rúk,základné laboratórne vyšetrenie krvi a moču.

Posúdenie zdravotného stavu a zaradenie do triedy zdravotnej spôsobilosti I.-IV., stanovenie funkčnej zdatnosti a posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre daný šport.

40 min

40 Eur

Objednať sa môžete telefonicky 0949 491 590

Preventívna prehliadka TOP:

Pre registrovaných vrcholových športovcov nad 18 rokov veku/ 1.národná liga, medzinárodné súťaže a reprezentácia/, obsahuje SPIROERGOMETRIU.

Obsahuje: klinické vyšetrenie telovýchovným lekárom, analýzu zloženia tela na Inbody 230, meranie telesnej výšky, krvného tlaku, pulzovej frekvencie v pokoji, pokojové spirometrické vyšetrenie pľúcnych funkcií, pokojové ekg, záťažové spiroergometrické vyšetrenie na bicyklovom ergometri alebo bežeckom páse s monitorovaním pulzovej frekvencie, krvného tlaku, ekg a silovo-vytrvalostného výkonu.

Posúdenie zdravotného stavu a zaradenie do triedy zdravotnej spôsobilosti I.-IV., stanovenie funkčnej zdatnosti a posúdenie zdravotnej spôsobilosti pre daný šport.

Dynamometria stisku rúk,rozšírené laboratórne vyšetrenie krvi a moču.

Cena 80 Eur na bicyklovom ergometri, 90 Eur na bežeckom páse, trvanie 80 minút

80 min

90 Eur

Objednať sa môžete telefonicky 0949 491 590

[like btntype="xfbml"]