DOLIEČOVANIE
A REKONDÍCIA


Špecializujeme sa na doliečovanie športovcov po úrazoch alebo operáciách pohybového aparátu, predovšetkým po poškodeniach kolena.

Spolupracujeme s odborníkmi na úrazovú chirurgiu, rehabilitáciu a kondičný tréning.

Využívame modern postupy integrálnej rehabilitácie s prístrojovým testovaním a trénovaním oslabených svalových skupín, aby návrat do výkonnostného športu bol správne načasovaný, v plnej sile, funkčnosti a zdraví.

Výnimočná zostava prístrojovej techniky Biodex, ktorú v SR asi inde ťažko nájdete, poskytuje skvelé možnosti na zlepšenie funkčného stavu nielen zraneného alebo operovaného športovca, ale môže výrazným spôsobom ovplyvniť výkonnosť aj zdravých športovcov u športov kde dynamická siladominuje pri dosahovaní športových úspechov. Takže nielen opakované testovanie so zaznamenaním výkonnových parametrov a ich porovnanie s normou,ale predovšetkým možnosť tréningu na skutočne profesionálnej úrovni.

Biodex S4 PRO:

počítačom riadený dynamometer s možnosťou pasívneho aj aktívneho pohybu končatiny, možnosť izometrického, izotonického a predovšetkým šetrného izokinetického režimu.

30€ test

15€ tréning

Biodex BS:

balančná plošina riadená počítačom schopná testovania a trénovania rovnovážnych schopností

15€ test

5€ tréning