DIAGNOSTIKA
ŠPORTOVEJ VÝKONNOSTI


Využitím modernej techniky a postupov diagnostikujeme parametre
rýchlosti, sily, vytrvalosti, ohybnosti
a rovnováhy vrcholových aj výkonnostných športovcov

Rýchlosť

Isokinetic 10 test:

Meriame silovo-rýchlostné parametre dolných končatín počas 10- sekundového testu na izokinetickom bicykli Ergocycle

P Max - Maximálny silovo-rychlostný výkon v oWattoch aj Wattoch na kg telesnej hmotnosti

P Mean - priemerný silový výkon počas 10 sekúnd

Lateralitasily - posúdenie rozdielu sily dolných končatín v %, norma do 5%

Vynikajúce meranie u športovcov po úrazoch alebo operáciách kolena, u športovcov, ktorí zaostávajú v rýchlosti a výbušnosti, vhodné pre hokej, futbal, basketbal, volejbal, tenis, atletiku, lyžovanie.

15 min

30 Eur

Wingate test:

maximálna sila dolných končatín počas 30- sekundového testu na izokinetickom bicykli Ergocycle
P Max - Maximálny silovo-rychlostný výkon vo Wattoch aj Wattoch na kg telesnej hmotnosti, anaeróbny výkon

P Mean- priemerný silový výkon počas 30 sekúnd, anaeróbna kapacita

Lateralita sily- posúdenie rozdielu sily dolných končatín v %, norma do 5%

Index únavy- pokles silového výkonu počas testu, udáva sa v %

20 min

40 Eur

Možnosť priplatenia 10 Eur za laktátový spád v 3. a 15. minúte po záťaži
Vhodné pre intenzívne intervalové športy, napr. hokej, box

Sila

Maximálna sila svalstva stehien:

Sila dolných končatín meraná dynamometrom Biodex S4 Pro s posúdením maximálnej sily izolovaných svalových skupín predného a zadného stehna, tzn. Štvorhlavého svalu a hamstringov, ich vzájomného pomeru sily ako aj porovnanie s druhou končatinou, posúdenie nervosvalovej koordinácie, užitočné pre funkčné zhodnotenie svalového korzetu kolena hlavne po operáciách a úrazoch kolena

30 min

30 Eur

Rovnováha

Vyšetrenie na balančnej plošine Biodex BS:

Posúdenie dynamickej stability pri prenášaní ťažiska tela na balančnej plošine, výborný test na zistenie porúch v nervosvalovej koordinácii po úrazoch a operáciách dolných končatín, event. Zistenie porúch rovnováhy, to je veľmi dôležité u starších ľudí, keď môžu byť príčinou úrazov pri náhlych pádoch.

20 min

30 Eur

[like btntype="xfbml"]