DIAGNOSTIKA
ŠPORTOVEJ VÝKONNOSTI


Využitím modernej techniky a postupov diagnostikujeme parametre
rýchlosti, sily, vytrvalosti, ohybnosti
a rovnováhy vrcholových aj výkonnostných športovcov

Sila

Maximálna sila svalstva stehien:

Sila dolných končatín meraná dynamometrom Biodex S4 Pro s posúdením maximálnej sily izolovaných svalových skupín predného a zadného stehna, tzn. Štvorhlavého svalu a hamstringov, ich vzájomného pomeru sily ako aj porovnanie s druhou končatinou, posúdenie nervosvalovej koordinácie, užitočné pre funkčné zhodnotenie svalového korzetu kolena hlavne po operáciách a úrazoch kolena

30 min

30 Eur

Rovnováha

Vyšetrenie na balančnej plošine Biodex BS:

Posúdenie dynamickej stability pri prenášaní ťažiska tela na balančnej plošine, výborný test na zistenie porúch v nervosvalovej koordinácii po úrazoch a operáciách dolných končatín, event. Zistenie porúch rovnováhy, to je veľmi dôležité u starších ľudí, keď môžu byť príčinou úrazov pri náhlych pádoch.

20 min

30 Eur